3rd Fl. Busung Bldg, 392, Yeonsu-ro, Suyeong-gu, Busan, Korea
051-466-9610
051-466-9607, 9608, 9609
CINSTECHkorea@yahoo.co.kr
  http://www.CINSTECH-inspect-survey.com
48242
 
 
 
3rd Fl. Busung Bldg, 392, Yeonsu-ro, Suyeong-gu, Busan, Korea
Tel : 82-51-466-9607-9 Fax : 82-51-466-9610
 
Qingdao, China :
No. 405, Yufeng Bldg. #120, Ningxia Rd. Shinan District, Qingdao, China
Tel : 86-532-8077-5100 Fax : 86-532-8077-5101
 
Seoul, Incheon, Tongyeong in Korea and Dalian, Tienjin, Qingdao, Shanghai, Guangzhou in China:
 

Location, China

Representative

E-Mail

Rep.Telephone No.

Dalian

Z.Y. Ren

cinstechkorea@yahoo.co.kr

82-51-466-9607~9

Tienjin

C.L. Han

Qingdao

Star Guan

Jacky Zhao

ShangHai

Fisher Yu

Ray Wang

Guangzhou

Martin Pan

 
 
Contact for more information : cinstechkorea@yahoo.co.kr